top of page
משאית לשלום
בית ספר צין. שדה בוקר
בית ספר סימני דרך, מעברות
תפן
בית ספר ירדן, תל אביב
שבועות בבית ספר שדות
פורים בראשון לציון
יום בקרית גת
אופרה על גלגלים, הופלה
bottom of page